Bài viết trong December, 2023

New Year’s Resolution of 2024

trong danh mục Miscellaneous

Hi yo!! Thế là hết năm 2023 rồi, như mọi năm thì hôm nay cũng ngồi lại điểm một số sự kiện chính trong năm qua của mình cũng như đưa ra những dự định cho năm mới. Cứ tưởng sau khi bị Covid hành hạ từ 2022 thì năm 2023 sẽ khá hơn nhưng… Xem thêm