Bài viết trong March, 2011

Hội thảo PHP: Debugger, Profiler and more

trong danh mục PHP

Sau 2 tuần xoay sở cũng như nhận được góp ý từ các bạn về việc chúng ta nên tiến hành hội thảo PHP này, hôm nay mình viết bài này để thông báo chính thức đến các bạn – những người quan tâm – là hội thảo PHP này sẽ được diễn ra. Hội… Xem thêm

[Dự kiến] Hội thảo PHP: Debugger, Profiler and more

trong danh mục PHP

Nếu bạn không phải là lập trình viên PHP thì không cần đọc tiếp, sẽ tốn thời gian và trí óc của bạn! Theo dự kiến thì sau Tết mình sẽ tổ chức một buổi hội thảo về PHP với nội dung là chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình khi làm… Xem thêm