Bài viết trong November, 2022

Cài đặt môi trường React Native 0.70 trên Mac M1

trong danh mục Mobile

Chào các bạn, hiện tại nếu làm theo các hướng dẫn trên web chính thức của reactnative.dev thì có thể bạn sẽ không thể cài đặt thành công môi trường để chạy được React native 0.70 trên M1. Mình viết bài này để chia sẻ nhanh một số bước mà mình đã cài đặt môi… Xem thêm