Bài viết trong October, 2017

Ra mắt ứng dụng di động Bloghoctap

trong danh mục Mobile

Lần đầu tiên trong lịch sử, app Bloghoctap từ lúc bắt đầu đến lúc xuất hiện trên Appstore và playstore chưa đến 2 ngày và nay đã có hàng giới thiệu để giúp cải thiện tương tác với các quý vị đọc giả. Các bạn có thể cài ứng dụng, đọc và ủng hộ blog… Xem thêm