Bài viết trong August, 2017

Mobile app React Native đầu tiên

trong danh mục Mobile

Như đã nói, mình chia sẻ mọi người nội dung nhật ký ghi lại quá trình mình vừa học / vừa làm ứng dụng React Native đầu tiên. Ứng dụng này sử dụng một số thư viện như react-native 0.47, redux, redux-thunk, react-navigation và một số thư viện ui kit khác như element, vector icon…kết… Xem thêm