Ghi chép về Devops #1

trong danh mục DevOps, Miscellaneous

Sau 2 tuần mò mẫm trong Google Cloud, PHP, Apache, Go, Angular … để hỗ trợ một ông bạn kiểm soát lại toàn bộ hệ thống cũ do team dev quăng bom để lại, thì thấy nếu sản phẩm tech hay đội code trong nhà của mấy sếp mà có một trong bảy triệu chứng dưới đây thì nên bắt đầu lo sợ là vừa, vì có thể một ngày nào đó lại inbox Tứng và hỏi thuốc giải.

Các ý tưởng này chỉ là góc nhìn cá nhân dựa trên đống shit mà Tứng ngụp lặn bữa giờ, mong ace đừng ném đá và kì thị:

🚩 – Không có CI/CD, code được pull trực tiếp trên production server thông qua Git và chỉnh sửa trực tiếp bằng tay (rồi không biết có bị quên push ngược lên repo hay không)
🚩 – Không có tài liệu cài đặt hệ thống
🚩 – Cấu hình như URL, Key, IP… được set cứng trong source code (Ví dụ các so sánh if … else, switch…case…) hoặc nằm rải rác ở rất nhiều file khác nhau
🚩 – Không có Load Balancer routing vào các server bên trong (Ví dụ Haproxy, Traefik, Cloud Load Balancer..)
🚩 – Không sử dụng Docker (hay công nghệ tương tự) hoặc thực hiện `docker build…` tại máy của cha nội dev hoặc trên server rồi push trực tiếp lên Registry
🚩 – Source code được đóng gói và publish công khai trên Docker Hub.
🚩 – Web server (Apache, Nginx..) tự handle các xử lý liên quan SSL Certificate

Hy vọng sau status này thì team DevOps của mấy sếp có một vài ngày làm việc bận rộn hoặc…bỏ của chạy lấy người.

Một bình luận

  1. Nguyen Tu says:

    – Web server (Apache, Nginx..) tự handle các xử lý liên quan SSL Certificate
    Anh có thể cho em gợi ý về phần này được không ạ, mình sẽ dùng gì để handle SSL vậy ạ?

Gởi bình luận